Home » Thuế thu nhập cá nhân ở New York: Nghĩa vụ và quyền lợi của cư dân

Thuế thu nhập cá nhân ở New York: Nghĩa vụ và quyền lợi của cư dân

by staspi123
Nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân ở New York như thế nào?

Trong bang New York, thuế thu nhập cá nhân đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ các dự án công cộng và dịch vụ cơ bản. Mức thuế thu nhập cá nhân thường được xác định dựa trên thu nhập hàng năm của cá nhân sau khi đã điều chỉnh. Hệ thống thuế này không chỉ ảnh hưởng đến người dân mà còn đóng góp vào việc cung cấp các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế, và phát triển cộng đồng. Hãy cùng Người Việt Ở Mỹ tìm hiểu chi tiết hơn về cách thuế thu nhập cá nhân ở New York được áp dụng và ảnh hưởng như thế nào đến cư dân.

Khi nào phải nộp thuế thu nhập của tiểu bang New York?

Tờ khai thuế thu nhập của tiểu bang New York cho năm 2023 có hạn chót là ngày 15 tháng 4 năm 2024 hoặc hạn chót là ngày 15 tháng 10 năm 2024 và được gia hạn thuế.

Nói chung, bạn phải khai thuế tiểu bang New York nếu:

 • Bạn là cư dân New York và bạn phải nộp tờ khai thuế liên bang hoặc tổng thu nhập liên bang của bạn cộng với các khoản bổ sung ở New York là hơn 4.000 đô la (3.100 đô la nếu bạn độc thân và ai đó có thể khai bạn là người phụ thuộc thuế.

 • Bạn không phải là cư dân New York nhưng có thu nhập từ một nguồn ở New York trong năm tính thuế.

Nếu bạn không phải là cư dân của New York nhưng nơi làm việc chính của bạn ở đó, những ngày làm việc từ xa của bạn vẫn được coi là những ngày làm việc ở New York trừ khi chủ lao động của bạn thành lập văn phòng tại địa điểm làm việc từ xa của bạn. Nói chung, bạn sẽ tiếp tục nợ thuế thu nhập của tiểu bang New York đối với thu nhập kiếm được khi làm việc từ

Thuế suất thuế thu nhập của tiểu bang New York

Bang New York có 9 mức thuế thu nhập, dao động từ 4% đến 10,9% và những người có thu nhập cao phải chịu thuế bổ sung. Thuế thu nhập cũng phụ thuộc vào quy tắc cư trú và tình trạng nộp đơn. Các khung và thuế suất phụ thuộc vào thu nhập chịu thuế, tổng thu nhập đã điều chỉnh và trạng thái nộp hồ sơ.

Thuế suất và khung thuế của tiểu bang New York dưới đây áp dụng cho thu nhập kiếm được vào năm 2023, được báo cáo trên tờ khai thuế đến hạn vào ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân ở New York như thế nào?

Thuế suất thuế thu nhập của tiểu bang New York

Thuế thu nhập của tiểu bang NY: Độc thân và kết hôn nộp đơn riêng

 • 4%: Áp dụng cho thu nhập từ $0 đến $8,500.
 • 4.5%: Áp dụng cho thu nhập từ $8,501 đến $11,700, với $340 cộng thêm và 4.5% số tiền trên $8,500.
 • 5.25%: Áp dụng cho thu nhập từ $11,701 đến $13,900, với $484 cộng thêm và 5.25% số tiền trên $11,700.
 • 5.5%: Áp dụng cho thu nhập từ $13,901 đến $80,650, với $600 cộng thêm và 5.5% số tiền trên $13,900.
 • 6%: Áp dụng cho thu nhập từ $80,651 đến $215,400, với $4,271 cộng thêm và 6% số tiền trên $80,650.
 • 6.85%: Áp dụng cho thu nhập từ $215,401 đến $1,077,550, với $12,356 cộng thêm và 6.85% số tiền trên $215,400.
 • 9.65%: Áp dụng cho thu nhập từ $1,077,551 đến $5,000,000, với $71,413 cộng thêm và 9.65% số tiền trên $1,077,550.
 • 10.3%: Áp dụng cho thu nhập từ $5,000,001 đến $25,000,000, với $449,929 cộng thêm và 10.3% số tiền trên $5,000,000.
 • 10.9%: Áp dụng cho thu nhập từ $25,000,001 trở lên, với $2,509,929 cộng thêm và 10.9% số tiền trên $25,000,000.

Thuế thu nhập của tiểu bang NY: Vợ chồng khai thuế chung hoặc góa phụ đủ tiêu chuẩn

 • 4%: Áp dụng cho thu nhập từ $0 đến $17,150.
 • 4.5%: Áp dụng cho thu nhập từ $17,151 đến $23,600, với $686 cộng thêm và 4.5% số tiền trên $17,150.
 • 5.25%: Áp dụng cho thu nhập từ $23,601 đến $27,900, với $976 cộng thêm và 5.25% số tiền trên $23,600.
 • 5.5%: Áp dụng cho thu nhập từ $27,901 đến $161,550, với $1,202 cộng thêm và 5.5% số tiền trên $27,900.
 • 6%: Áp dụng cho thu nhập từ $161,551 đến $323,200, với $8,553 cộng thêm và 6% số tiền trên $161,550.
 • 6.85%: Áp dụng cho thu nhập từ $323,201 đến $2,155,350, với $18,252 cộng thêm và 6.85% số tiền trên $323,200.
 • 9.65%: Áp dụng cho thu nhập từ $2,155,351 đến $5,000,000, với $143,754 cộng thêm và 9.65% số tiền trên $2,155,350.
 • 10.3%: Áp dụng cho thu nhập từ $5,000,001 đến $25,000,000, với $418,263 cộng thêm và 10.3% số tiền trên $5,000,000.
 • 10.9%: Áp dụng cho thu nhập từ $25,000,001 trở lên, với $2,478,263 cộng thêm và 10.9% số tiền trên $25,000,000.
Nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân ở New York như thế nào?

Thuế thu nhập của tiểu bang NY đối với người đã kết hôn

Thuế thu nhập của bang NY: Chủ hộ

 • 4%: Áp dụng cho thu nhập từ $0 đến $12,800.
 • 4.5%: Áp dụng cho thu nhập từ $12,801 đến $17,650, với $512 cộng thêm và 4.5% số tiền trên $12,800.
 • 5.25%: Áp dụng cho thu nhập từ $17,651 đến $20,900, với $730 cộng thêm và 5.25% số tiền trên $17,650.
 • 5.5%: Áp dụng cho thu nhập từ $20,901 đến $107,650, với $901 cộng thêm và 5.5% số tiền trên $20,900.
 • 6%: Áp dụng cho thu nhập từ $107,651 đến $269,300, với $5,672 cộng thêm và 6% số tiền trên $107,650.
 • 6.85%: Áp dụng cho thu nhập từ $269,301 đến $1,616,450, với $15,371 cộng thêm và 6.85% số tiền trên $269,300.
 • 9.65%: Áp dụng cho thu nhập từ $1,616,451 đến $5,000,000, với $107,651 cộng thêm và 9.65% số tiền trên $1,616,450.
 • 10.3%: Áp dụng cho thu nhập từ $5,000,001 đến $25,000,000, với $434,163 cộng thêm và 10.3% số tiền trên $5,000,000.
 • 10.9%: Áp dụng cho thu nhập từ $25,000,001 trở lên, với $2,494,163 cộng thêm và 10.9% số tiền trên $25,000,000.
Có thể bạn quan tâm:  Bí mật để tiết kiệm hưu trí triệu đô với Mega Roth Backdoor

Lưu ý: Nếu AGI của tiểu bang New York năm 2023 của bạn là $107.650 trở xuống và thu nhập chịu thuế NYS của bạn dưới $65.000, thì hãy sử dụng bảng thuế của tiểu bang New York để thay thế.

AGI là gì?AGI là viết tắt của Adjusted Gross Income, trong tiếng Việt được dịch là “Thu nhập Gross đã Điều Chỉnh”. AGI là một chỉ số quan trọng trong hệ thống thuế của Mỹ và thường được sử dụng để xác định mức thuế thu nhập cá nhân của một người hoặc một hộ gia đình. AGI được tính bằng cách lấy tổng thu nhập gross của một cá nhân (bao gồm lương, lợi nhuận từ đầu tư, tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm, và nhiều khoản thu nhập khác) và sau đó trừ đi các khoản khấu trừ hoặc điều chỉnh được cho phép theo luật pháp. AGI thường là một cơ sở quan trọng cho việc tính toán thuế thu nhập liên bang và thuế thu nhập tiểu bang của cá nhân.

Thuế thu nhập bổ sung của tiểu bang New York

Đối với những người New York có thu nhập cao, việc tính thuế tiểu bang New York có thể phức tạp hơn một chút so với việc chỉ tìm khung chịu thuế của bạn và liếc nhìn cột “thuế còn nợ”. Đó là bởi vì, vào năm 2021, tiểu bang New York đã áp dụng lại thuế bổ sung đối với những cá nhân có thu nhập cao, mà trong một số trường hợp cũng có thể lên tới mức thuế gần như cố định đối với tất cả thu nhập thay vì chỉ một phần thu nhập.

Trong nhiều trường hợp, thuế thu hồi sẽ yêu cầu người nộp thuế “cộng lại số tiền tiết kiệm được từ các khung thuế thấp hơn, khiến nhiều người nộp thuế ở hoặc rất gần với mức lãi suất biên cố định”, Chris Whalen, CPA có trụ sở tại Red Bank, cho biết. New Jersey, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua email.

Andrew Wright, luật sư thuế tại Hodgson Russ có trụ sở tại Thành phố New York, cho biết đối với những cá nhân này, “việc tính thuế không còn dựa trên biểu thuế suất trước đây nữa mà là hệ thống tính thuế cá nhân”.

Có một số bảng tính trên trang web của Sở Doanh thu NYS có thể giúp bạn tính thuế bổ sung và phần mềm thuế tốt cũng có thể hoàn thành việc tính toán.

Và hãy nhớ rằng việc xác định hóa đơn thuế có thể phức tạp. Có nhiều yếu tố, bao gồm các khoản tín dụng và khấu trừ thuế, có thể ảnh hưởng đến con số cuối cùng. Phần mềm hoặc chuyên gia về thuế , chẳng hạn như CPA địa phương, cũng có thể giúp bạn hoàn tất việc hoàn thuế nếu cần.

Khấu trừ tiêu chuẩn của tiểu bang New York là gì?

 • Độc thân: 8.000 USD.

 • Độc thân (được coi là người phụ thuộc): $3,100.

 • Vợ chồng khai thuế chung hoặc vợ/chồng còn sống: $16,050.

 • Kết hôn nộp đơn riêng: 8.000 USD.

 • Chủ hộ: $11,200
Nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân ở New York như thế nào?

Khấu trừ tiêu chuẩn của tiểu bang New York là gì?

Thuế thu nhập cá nhân ở New York đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ các dự án công cộng và cung cấp dịch vụ cơ bản cho cư dân. Mức thuế thu nhập cá nhân được xác định dựa trên thu nhập hàng năm và được điều chỉnh theo các mức thuế tương ứng. Việc nộp thuế là một phần không thể thiếu trong việc duy trì và phát triển cộng đồng. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến sự công bằng và tính minh bạch trong việc áp dụng các quy định về thuế. Bằng cách này, hệ thống thuế thu nhập cá nhân tại New York sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong tương lai.

Related Articles

Leave a Comment