Home » 9 chương trình định cư Mỹ Hoa Kỳ: Điều kiện và cấp visa 2024

9 chương trình định cư Mỹ Hoa Kỳ: Điều kiện và cấp visa 2024

by Quynh Anh
9 chương trình định cư Mỹ Hoa Kỳ
Mặc dù các chính sách của chương trình định cư Mỹ đã được siết chặt, số lượng người nhập cư vào Hoa Kỳ vẫn tăng lên hàng năm. Chính phủ vẫn tạo ra nhiều cơ hội cho người muốn định cư và làm việc ở đất nước này. Vậy, điều kiện của các chương trình định cư Hoa Kỳ là gì? Bao nhiêu visa được cấp mỗi năm? Hãy đọc bài viết dưới đây để có câu trả lời!

Chương trình EB-5 là một cơ hội định cư được thiết lập từ năm 1990 bởi Quốc hội Hoa Kỳ và được quản lý bởi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Chương trình này cho phép các doanh nhân nước ngoài đầu tư vào các doanh nghiệp Mỹ để đổi lấy thẻ xanh và trở thành cư dân thường trú của Mỹ.

Theo chương trình EB-5, nhà đầu tư được yêu cầu đầu tư một khoản vốn “có rủi ro” vào một doanh nghiệp thương mại tại Mỹ, có thể là một trong các dự án trung tâm vùng được ưu tiên. Khi các điều kiện về nguồn vốn và tạo việc làm được đáp ứng theo yêu cầu, nhà đầu tư cùng với người phụ thuộc của họ sẽ được cấp thẻ xanh Mỹ.

Những điều kiện cần biết về chương trình định cư.

Những điều kiện cần biết về chương trình định cư.

Chương trình EB-5 không chỉ mang lại cơ hội định cư mà còn là một cách để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tạo việc làm tại Hoa Kỳ thông qua việc thu hút đầu tư từ nước ngoài. Điều này cũng làm tăng cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường Mỹ và đồng thời hỗ trợ cho việc xây dựng cộng đồng doanh nghiệp đa dạng và phong phú.

Chương trình định cư Mỹ EB5

Vùng ưu tiên

Ưu tiên xét duyệt hồ sơ EB-5 đầu tư vào các dự án thuộc khu vực nông thôn

Số lượng visa cấp mỗi năm

Mỹ cấp 10.000 visa định cư Mỹ mỗi năm cho các nhà đầu tư nước ngoài:

 • 20% visa dành cho dự án EB-5 khu vực nông thôn
 • 10% visa dành cho dự án khu vực đô thị có tỷ lệ thất nghiệp cao.
 • 2% dành cho các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ.
 • 68% visa cấp cho nhà đầu tư EB-5 trước luật cải cách

Yêu cầu về nguồn vốn

 • Số tiền đầu tư ít nhất là 800.000 USD khi đầu tư vào khu vực việc làm mục tiêu (TEA).
 • Nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn dùng để đầu tư EB-5 là hợp pháp.

Yêu cầu tạo việc làm

 • Dự án tạo ra ít nhất 10 việc làm trên mỗi nhà đầu tư EB-5
 • Những công việc này phải được tạo ra trong vòng 2 năm sau khi nhà đầu tư nhận được visa thường trú có điều kiện.

Thời gian xét duyệt

USCIS xét duyệt hồ sơ EB-5 khoảng 12 – 36 tháng.

Chi phí

Tổng chi phí dự kiến khoảng 920.000 USD (bao gồm chi phí đầu tư EB-5, lệ phí USCIS, phí luật sư, phí quản lý dự án,…)

Quyền lợi riêng biệt

Không chỉ nhà đầu tư mà vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi của họ cũng đồng thời nhận được thẻ xanh thường trú khi đáp ứng các điều kiện đầu tư.

Có thể bạn quan tâm:  Vương Phạm là ai? Doanh nhân, nhà sáng tạo nội dung và Influencer

Bảo lãnh người thân trực hệ sang Mỹ định cư

Các thành viên gia đình trực hệ của một công dân Hoa Kỳ có thể được phép định cư hợp pháp (có thẻ xanh) dựa trên mối quan hệ gia đình. Để tham gia chương trình định cư Hoa Kỳ này, bạn cần phải cung cấp bằng chứng về mối quan hệ thân nhân với người thân của mình đang cư trú tại Mỹ.

Bảo lãnh người thân trực hệ sang định cư Mỹ

Đối tượng

 • Vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ
 • Con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình của một công dân Mỹ
 • Cha mẹ của công dân Mỹ

Số visa cấp hàng năm

Visa không giới hạn mỗi năm và luôn có sẵn cho các chương trình định cư Mỹ bảo lãnh người thân trực hệ.

Điều kiện

 • Công dân Mỹ bảo lãnh người thân phải từ 21 tuổi trở lên.
 • Ứng viên phải chứng minh được mối quan hệ thân nhân với người bảo lãnh.
 • Người bảo lãnh hoặc một người khác cam kết bảo trợ tài chính cho người nhập cư.

Thời gian xét duyệt

Khoảng 10 – 13 tháng

Một trong những đặc quyền của công dân Mỹ và cư dân thường trú hợp pháp là khả năng bảo lãnh người thân sang Mỹ để tái hợp gia đình. Các chương trình định cư Mỹ dựa trên nguyên tắc bảo lãnh gia đình sẽ có các điều kiện và yêu cầu khác nhau phải tuân thủ theo quy định của chính phủ Hoa Kỳ. Mỗi năm, chương trình định cư Mỹ theo diện ưu tiên gia đình được phép cấp tối đa 226.000 visa.

Bảo lãnh người thân diện ưu tiên 1 – F1

Chương trình định cư ở Mỹ theo diện bảo lãnh F1 chỉ áp dụng cho một số thành viên gia đình cụ thể. Người bảo lãnh phải là công dân Mỹ và chỉ có thể bảo lãnh cho con cái trên 21 tuổi chưa kết hôn của họ.

F1: Diện bảo lãnh người thân ưu tiên thứ nhất

Đối tượng

Con trai và con gái từ 21 tuổi trở lên và chưa lập gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Số visa cấp hàng năm

Visa giới hạn mỗi năm 23.400

Điều kiện

 • Người bảo lãnh phải là công dân Hoa Kỳ.
 • Thực hiện cam kết bảo trợ tài chính là điều kiện bắt buộc để người bảo lãnh được nhập cư.

Thời gian xét duyệt

Khoảng 7 – 8 năm

Diện ưu tiên thứ 2 – F2

Diện ưu tiên thứ hai trong chương trình định cư Hoa Kỳ, hay F2, là một cơ hội quan trọng dành cho vợ/chồng hoặc con cái của người thường trú nhân Hoa Kỳ. Tham gia chương trình này, bạn có thể được cấp thẻ xanh, cho phép bạn định cư hợp pháp tại Mỹ. Điều này là một phần của quy trình bảo lãnh người thân, cho phép người thường trú nhân Hoa Kỳ bảo lãnh vợ/chồng hoặc con cái của họ sang Mỹ để tái hợp gia đình và bắt đầu cuộc sống mới tại đất nước này.

Có thể bạn quan tâm:  Kết hôn với người có thẻ xanh xin thị thực định cư được không?

F2: Bảo lãnh người thân diện ưu tiên thứ 2

Đối tượng

 • Vợ chồng của thường trú nhân hợp pháp (F2A)
 • Con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình của thường trú nhân Mỹ (F2A)
 • Con trai và con gái trên 21 tuổi và chưa lập gia đình của thường trú nhân (F2B)

Số lượng visa hàng năm

Visa định cư bị giới hạn mỗi năm với 114.200 visa

Điều kiện

 • Người bảo lãnh phải là thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ.
 • Phải thực hiện cam kết bảo trợ tài chính cho người được bảo lãnh.

Thời gian xét duyệt

 • F2A: Khoảng 2 – 5 năm
 • F2B: Khoảng 8 – 10 năm

Chương trình định cư Mỹ diện ưu tiên thứ 3 – F3

Để tham gia chương trình định cư Mỹ theo diện F3 và được bảo lãnh, người bảo lãnh phải là công dân Mỹ. Chương trình định cư Hoa Kỳ F3 cho phép họ bảo lãnh cho con cái đã kết hôn để họ có thể đến Mỹ để sinh sống. Điều này tạo điều kiện cho gia đình được tái hợp và bắt đầu cuộc sống mới tại Hoa Kỳ.

F3: Bảo lãnh người thân diện ưu tiên thứ 3

Đối tượng

Con trai và con cái đã lập gia đình của Công dân Hoa Kỳ

Số lượng visa cấp hàng năm

Cấp 23.400 visa mỗi năm

Điều kiện

 • Người bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ
 • Cam kết bảo trợ tài chính cho người được bảo lãnh.

Thời gian xét duyệt

Khoảng 7 – 8 năm

Diện ưu tiên thứ 4 – F4

Thị thực F4 là loại thị thực dành cho anh chị em của công dân Hoa Kỳ và những người phụ thuộc của họ. Để có thể bảo lãnh anh chị em của mình, người công dân Mỹ đó phải đủ 21 tuổi trở lên.

F4: Chương trình bảo lãnh người thân diện ưu tiên thứ 4

Đối tượng

Anh chị em của công dân Hoa Kỳ

Số lượng visa cấp mỗi năm

Cấp 65.000 visa hàng năm

Điều kiện

 • Công dân Mỹ bảo lãnh người thân phải từ 21 tuổi trở lên.
 • Thực hiện cam kết bảo trợ tài chính cho người được bảo lãnh.

Thời gian xét duyệt

Từ 14 – 16 năm

Định cư Mỹ theo các diện lao động

Một trong những chương trình định cư Mỹ tiếp theo được xem là ưu tiên hàng đầu (EB-1) dành cho người lao động. Các đối tượng cụ thể phải đáp ứng các điều kiện sau để tham gia diện định cư Mỹ này:

Người lao động ưu tiên EB1

Đối tượng và điều kiện

 • Người nước ngoài có khả năng phi thường trong các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao.
 • Giáo sư và nhà nghiên cứu xuất sắc có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và được quốc tế công nhận.
 • Một số nhà điều hành và quản lý đa quốc gia đã được tuyển dụng ít nhất 1 trong ba năm trước đó bởi chủ lao động Mỹ.

Số lượng visa mỗi năm

40.000 thị thực mỗi năm

Thời gian xét duyệt

Từ 8 – 37 tháng

Có thể bạn quan tâm:  Chính Chu Tỷ Phú Mỹ gốc Việt Và Sự Nghiệp Đáng Nể

Thị thực ưu tiên thứ hai dựa trên việc làm (EB-2) áp dụng cho các cá nhân người nước ngoài có trình độ học vấn cao, có khả năng đặc biệt hoặc được miễn trừ vì lợi ích quốc gia.

Người lao động ưu tiên EB-2 

Đối tượng và điều kiện

 • Ngành nghề yêu cầu tối thiểu bằng cấp cao, bằng cử nhân Hoa Kỳ hoặc bằng cấp tương đương tại nước ngoài.
 • Người lao động có khả năng đặc biệt về khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh
 • Người được miễn trừ vì lợi ích quốc gia

Số visa mỗi năm

40.000 visa hàng năm

Thời gian xét duyệt

10 tháng – 2 năm

Nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện của loại thị thực ưu tiên EB-3, bạn sẽ có cơ hội nhập cư Hoa Kỳ. Chương trình định cư Mỹ này thích hợp cho những người lao động có kỹ năng chuyên môn, chuyên gia, và lao động phổ thông.

EB-3: Diện lao động ưu tiên thứ 3

Đối tượng

 • Người lao động lành nghề đáp ứng công việc yêu cầu tối thiểu 2 năm đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc.
 • Chuyên gia yêu cầu bằng cấp tối thiểu là bằng cử nhân Hoa Kỳ hoặc bằng cấp tương đương ở nước ngoài.
 • Người lao động phổ thông, yêu cầu đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc dưới 2 năm.

Số visa cấp mỗi năm

40.000 thị thực mỗi năm

Điều kiện

Có chứng nhận lao động (Labor Certification) và lời mời làm việc toàn thời gian, lâu dài.

Thời gian xét duyệt

Từ 1 – 3 năm

Năm 2024, các chương trình định cư Mỹ Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp cơ hội cho những người tài năng và nhà đầu tư. Từ EB-1 đến EB-5, mỗi chương trình đều có điều kiện và lợi ích riêng. Tuy nhiên, việc tuân thủ quy định và nắm rõ thông tin mới nhất là chìa khóa để thành công. Hãy chọn lựa chương trình phù hợp và bắt đầu hành trình định cư vào Mỹ một cách hiệu quả.

Related Articles

Leave a Comment