Home » Thuế suất và mức thuế thu nhập cá nhân của Tiểu bang California

Thuế suất và mức thuế thu nhập cá nhân của Tiểu bang California

by staspi123
Thuế thu nhập cá nhân ở California hiện nay

California là một trong những tiểu bang có hệ thống thuế thu nhập cá nhân phức tạp nhất ở Hoa Kỳ. Với nhiều mức thuế suất, miễn trừ và khấu trừ khác nhau, việc xác định số tiền thuế bạn phải nộp có thể là một thách thức. Vì vậy, hãy cùng Người Việt Ở Mỹ tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân ở California như thế nào nhé!

Thuế suất thuế thu nhập ở California

Có chín mức thuế thu nhập của tiểu bang California, dao động từ 1% đến 12,3%. Khung thuế phụ thuộc vào thu nhập, tình trạng nộp thuế và nơi cư trú tại tiểu bang. California cũng đánh thuế dịch vụ sức khỏe tâm thần 1% đối với thu nhập vượt quá 1 triệu USD.

Thuế suất và khung thuế dưới đây áp dụng cho thu nhập kiếm được trong năm 2023 (được báo cáo trên tờ khai năm 2024). Thuế thu nhập của tiểu bang California đến hạn vào ngày 15 tháng 4 năm 2024, nhưng người dân và doanh nghiệp ở quận San Diego bị ảnh hưởng bởi lũ lụt phải nộp và nộp thuế cho đến ngày 17 tháng 6 năm 2024.

Khung thuế California: Độc thân hoặc kết hôn nộp đơn riêng

Thuế suất

Khung thu nhập chịu thuế

Thuế nợ

1%

$0 đến $10,412.

1% thu nhập chịu thuế.

2%

$10,413 đến $24,684.

$104,12 cộng thêm 2% số tiền trên $10,412.

4%

$24,685 đến $38,959.

$389,56 cộng thêm 4% số tiền trên $24,684.

6%

$38,960 đến $54,081.

$960,56 cộng thêm 6% số tiền trên $38,959.

số 8%

$54,082 đến $68,350.

$1.867,88 cộng thêm 8% số tiền trên $54.081.

9,3%

$68,351 đến $349,137.

3.009,40 USD cộng thêm 9,3% số tiền trên 68.350 USD.

10,3%

$349,138 đến $418,961.

29.122,59 USD cộng thêm 10,3% số tiền trên 349.137 USD.

11,3%

$418,962 đến $698,271.

36.314,46 USD cộng thêm 11,3% số tiền trên 418.961 USD.

12,3%

$698,272 trở lên.

67.876,49 USD cộng thêm 12,3% số tiền trên 698.271 USD.

Khung thuế California: Vợ chồng khai thuế chung hoặc góa phụ đủ điều kiện

Thuế suất

Khung thu nhập chịu thuế

Thuế nợ

1%

$0 đến $20,824.

1% thu nhập chịu thuế.

2%

$20,825 đến $49,368.

$208,24 cộng thêm 2% số tiền trên $20,824.

4%

$49,369 đến $77,918.

$779,12 cộng thêm 4% số tiền trên $49,368.

6%

$77,919 đến $108,162.

1.921,12 USD cộng thêm 6% số tiền trên 77.918 USD.

số 8%

$108,163 đến $136,700.

3.735,76 USD cộng thêm 8% số tiền trên 108.162 USD.

9,3%

$136,701 đến $698,274.

$6.018,80 cộng với 9,3% số tiền trên $136.700.

10,3%

$698,275 đến $837,922.

58.245,18 USD cộng thêm 10,3% số tiền trên 698.274 USD.

11,3%

$837,923 đến $1,396,542.

72.628,92 USD cộng thêm 11,3% số tiền trên 837.922 USD.

12,3%

$1,369,543 trở lên.

135.752,98 USD cộng thêm 12,3% số tiền trên 1.396.542 USD.

Khung thuế California: Chủ hộ

Thuế suất

Khung thu nhập chịu thuế

Thuế nợ

1%

$0 đến $20,839.

1% thu nhập chịu thuế.

2%

$20,840 đến $49,371.

$208,39 cộng thêm 2% số tiền trên $20,839.

4%

$49,372 đến $63,644.

$779,03 cộng thêm 4% số tiền trên $49.371.

6%

$63,645 đến $78,765.

1.349,95 USD cộng thêm 6% số tiền trên 63.644 USD.

số 8%

$78,766 đến $93,037.

2.257,21 USD cộng thêm 8% số tiền trên 78.765 USD.

9,3%

$93,038 đến $474,824.

3.398,97 USD cộng thêm 9,3% số tiền trên 93.037 USD.

10,3%

$474,825 đến $569,790.

38.905,16 USD cộng thêm 10,3% số tiền trên 474.824 USD.

11,3%

$569,791 đến $949,649.

48.686,66 USD cộng thêm 11,3% số tiền trên 569.790 USD.

12,3%

$949,650 trở lên.

91.610,73 USD cộng thêm 12,3% số tiền trên 949.649 USD.

Thời hạn và gia hạn thuế thu nhập của tiểu bang California

Ngày 15 tháng 4 năm 2024, là thời hạn nộp thuế thu nhập liên bang của tiểu bang California. Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp ở Quận San Diego bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được gia hạn tự động cho đến ngày 17 tháng 6 năm 2024 để nộp thuế cứu trợ thiên tai. Điều này cung cấp một khoảng thời gian linh hoạt để họ có thể hoàn thành hồ sơ thuế và nộp kịp thời.

Ngoài ra, những người nộp thuế không kịp đúng hạn sẽ được tự động gia hạn thêm sáu tháng, kéo dài đến giữa tháng 10. Tuy nhiên, nếu bạn có nợ thuế, việc thanh toán vẫn phải được thực hiện trước thời hạn nộp thuế thông thường vào tháng 4. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tổ chức tài chính và đảm bảo rằng các khoản nợ thuế được thanh toán đúng thời hạn để tránh các hậu quả pháp lý và tài chính tiềm ẩn.

Thuế thu nhập cá nhân ở California hiện nay

Thời hạn và gia hạn thuế thu nhập của tiểu bang California

Khi nào thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân California?

Nói chung, bất kỳ ai là cư dân, cư dân bán năm hoặc không cư trú tại tiểu bang California đều phải nộp tờ khai thuế, miễn là họ:

 • Phải nộp tờ khai thuế liên bang.
 • Có thu nhập từ một nguồn ở California trong năm tính thuế.
 • Đạt được mức thu nhập trên ngưỡng nhất định được quy định bởi luật pháp.
Có thể bạn quan tâm:  Top 6 Người Mỹ Gốc Việt Có Ảnh Hưởng Nhất ở Hoa Kỳ Ngày Nay

Phần thu nhập nào của tôi bị California đánh thuế?

California đánh thuế trên mọi nguồn thu nhập của cư dân, bao gồm cả thu nhập từ California và ngoài tiểu bang. Các nguồn thu nhập bao gồm mức lương, lợi nhuận từ kinh doanh, lợi tức từ đầu tư, tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm, và nhiều loại thu nhập khác. Thậm chí, California cũng đòi hỏi cư dân của mình phải đánh thuế trên thu nhập từ lương hoặc kinh doanh kiếm được từ các nguồn ngoài tiểu bang, miễn là họ vẫn duy trì một mức độ liên kết với tiểu bang.

Điều này có thể làm cho việc tính toán thuế trở nên phức tạp, đặc biệt là đối với những người có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau hoặc làm việc tại nhiều tiểu bang khác nhau. Để xác định xem thu nhập cụ thể nào của bạn có bị California đánh thuế hay không, bạn nên tham khảo các quy định cụ thể của tiểu bang và tư vấn với một chuyên gia thuế.

Tín dụng thuế của tiểu bang California

Tín dụng thuế là lợi ích làm giảm số thuế phải nộp bằng số tiền tín dụng. Một số khoản tín dụng cũng có thể được hoàn lại, nghĩa là nếu số tiền tín dụng vượt quá số tiền bạn nợ thuế, bạn có thể lấy lại phần dư dưới hình thức hoàn lại.

Nếu bạn chưa nộp hoặc nộp muộn, đây là tổng quan về một số khoản tín dụng thuế phổ biến hiện có ở California.

Tín dụng thuế thu nhập kiếm được của California (CalEITC)

CalEITC là một lợi ích về thuế phản ánh tín dụng thuế thu nhập kiếm được của liên bang . Người dân California có thu nhập kiếm được và AGI liên bang lên tới $30,950 vào năm 2023 có thể đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế lên tới $3,529. Số tiền tín dụng chính xác tùy thuộc vào tình trạng nộp đơn của bạn và số lượng trẻ em đủ điều kiện. (Những người không có trẻ em cũng đủ điều kiện.)

Tín dụng thuế trẻ nhỏ California (YCTC)

Khoản tín dụng thuế dành cho trẻ nhỏ được hoàn lại là một khoản tín dụng thuế cấp tiểu bang khác được mô phỏng theo phiên bản liên bang về tín dụng thuế dành cho trẻ nhỏ . Những người đủ điều kiện nhận tín dụng thuế thu nhập kiếm được ở California được đề cập ở trên và cũng có con dưới 6 tuổi vào cuối năm tính thuế 2023 thường đủ điều kiện nhận YCTC. Khoản tín dụng tối đa cho năm 2023 là $1,117. Tín dụng bắt đầu giảm dần đối với những người có thu nhập kiếm được từ $25,775 trở lên và không dành cho bất kỳ ai kiếm được trên $30,931.

Tín dụng thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc ở California

Tiểu bang California cũng cung cấp khoản tín dụng thuế không hoàn lại cho những người có thể có các chi phí liên quan đến việc chăm sóc con cái, vợ/chồng hoặc loại người phụ thuộc khác. Tương tự như tín dụng thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc của liên bang , những người nộp thuế đủ điều kiện có thể yêu cầu một tỷ lệ phần trăm chi phí nhất định trên tờ khai thuế tiểu bang của họ. Để biết thêm chi tiết về những người đủ điều kiện là người phụ thuộc, hãy xem Hướng dẫn về Mẫu FTB 3506 trên trang web của Ủy ban Thuế Nhượng quyền California

Tín dụng thuế chi phí nhận con nuôi ở California

Để giúp bù đắp chi phí liên quan đến việc nhận con nuôi, California cung cấp khoản tín dụng thuế có thể giúp trang trải tới 50% một số chi phí nhất định liên quan đến việc nhận con nuôi. Số tiền tối đa bạn có thể yêu cầu tín dụng là 2.500 đô la cho mỗi đứa trẻ trong mỗi năm tính thuế, nhưng số tiền còn lại có thể được yêu cầu trên tờ khai thuế trong những năm sau. Các chi phí điển hình được tín dụng chi trả bao gồm chi phí đi lại, chi phí y tế không được hoàn trả cũng như các khoản phí nhận con nuôi và phí đại lý khác. Đứa trẻ phải được nhận nuôi từ California.

Có thể bạn quan tâm:  Giảm gánh nặng tài chính cho gia đình với FAFSA

Tín dụng thuế cho người thuê nhà không hoàn lại ở California

Nếu thu nhập của bạn giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định vào năm 2023, bạn có thể yêu cầu khoản tín dụng thuế không hoàn lại vì đã trả tiền thuê nhà của mình ít nhất nửa năm (sáu tháng). Những người độc thân/đã kết hôn nộp đơn riêng và có thu nhập từ $50,746 trở xuống có thể đủ điều kiện nhận khoản tín dụng $60, và những người là chủ hộ, đã lập gia đình khai thuế chung hoặc góa phụ/người góa bụa đủ tiêu chuẩn có thu nhập bằng hoặc dưới $101,492 có thể đủ điều kiện nhận gấp đôi, với mức tổng cộng 120 USD.

Thuế thu nhập cá nhân ở California hiện nay

Tín dụng thuế của tiểu bang California

Cách theo dõi khoản hoàn thuế của tiểu bang California của bạn

Nếu bạn đã nộp tờ khai thuế thu nhập của tiểu bang California và đang mong chờ việc được hoàn lại tiền, có một số cách để theo dõi quá trình xử lý của khoản tiền của bạn. Uỷ ban Thuế Liên Bang California (FTB) điều hành dịch vụ theo dõi hoàn lại thuế của riêng họ, cung cấp một công cụ trực tuyến có tên “Where’s My Refund?” (Tiền hoàn lại của tôi ở đâu?) để giúp người nộp thuế theo dõi tình trạng của hoàn lại tiền của họ. Để sử dụng công cụ theo dõi, bạn cần nhập số An sinh xã hội, mã số ZIP, số tiền hoàn lại chính xác mà bạn kỳ vọng, và địa chỉ gửi thư của bạn.

Theo FTB, bạn sẽ nhận được khoản hoàn lại thuế ở tiểu bang California khoảng ba tuần sau khi nộp tờ khai thuế điện tử hoặc ba tháng sau khi gửi tờ khai bằng giấy. Tuy nhiên, dòng thời gian này có thể kéo dài hơn nếu tờ khai của bạn cần được gắn cờ để kiểm tra độ chính xác hoặc cần thông tin bổ sung từ bạn. Trong trường hợp này, FTB sẽ liên lạc với bạn để yêu cầu thông tin bổ sung hoặc cung cấp thông tin về trạng thái của việc xử lý hoàn lại thuế của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi tình trạng của hoàn lại thuế của mình bằng cách kiểm tra trực tuyến trên trang web của FTB. Trên trang web này, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình và truy cập vào phần “MyFTB Account” (Tài khoản MyFTB) để xem thông tin chi tiết về hoàn lại thuế của mình, bao gồm ngày dự kiến nhận được khoản tiền, số tiền hoàn lại chính xác, và bất kỳ thông báo hoặc yêu cầu bổ sung nào từ FTB.

Tóm lại, FTB cung cấp nhiều cách để người nộp thuế theo dõi và kiểm tra tình trạng của hoàn lại thuế của họ, từ việc sử dụng công cụ trực tuyến đến việc kiểm tra trên trang web của họ. Việc này giúp đảm bảo rằng bạn có thể theo dõi và nhận được khoản hoàn lại thuế của mình một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Thuế bán hàng của tiểu bang California

Thuế suất bán hàng của tiểu bang California là 7,25%. Nhiều thành phố và quận cũng đánh thuế địa phương, có thể đẩy tổng thuế bán hàng lên tới 10,75% ở một số khu vực.

Theo Trung tâm Dịch vụ Thuế California, doanh số bán lẻ các mặt hàng vật chất phải chịu thuế bán hàng. Hàng tạp hóa, thuốc theo toa và một số mặt hàng được thanh toán bằng phiếu thực phẩm được miễn thuế bán hàng.

Thuế thu nhập cá nhân ở California hiện nay

Thuế bán hàng của tiểu bang California

5 điều cần biết về thuế thu nhập tiểu bang California

 1. Thời hạn nộp thuế của California thường tuân theo thời hạn nộp thuế liên bang .

 2. Phần mềm thuế sẽ tính thuế tiểu bang của bạn (mặc dù đôi khi phải trả thêm phí).

 3. Nếu bạn không thể thanh toán hóa đơn thuế tiểu bang California đúng hạn, bạn có thể yêu cầu hoãn lại một lần trong 30 ngày.

 4. Nếu bạn không đủ khả năng chi trả hóa đơn thuế và nợ ít hơn $25,000, California sẽ đưa ra các kế hoạch thanh toán. Thông thường, bạn có ba đến năm năm để thanh toán hóa đơn của mình. Có một khoản phí để thiết lập một thỏa thuận.

 5. Bạn cũng có thể nộp đơn xin chương trình thỏa hiệp của tiểu bang, chương trình này có thể cho phép bạn trả ít hơn số tiền bạn nợ.

Một số câu hỏi về việc đóng thuế của tiểu bang California

Dưới đây là một số câu hỏi và câu trả lời về việc đóng thuế ở California mà mọi người chưa nắm rõ:

California có quy định về các khoản miễn thuế cho người già không?

Có, tiểu bang California cung cấp một số chính sách miễn thuế cho người già. Một trong những chính sách phổ biến là Miễn thuế Thụ động của người cao tuổi (Senior Citizens Property Tax Relief), giúp giảm bớt gánh nặng về thuế đối với những người cao tuổi có thu nhập thấp. Ngoài ra, California cũng có chính sách miễn thuế về thu nhập cho người già, nhưng điều kiện và quy định cụ thể có thể thay đổi theo từng trường hợp và quy định tại thời điểm đó. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật, bạn nên tham khảo trực tiếp các nguồn thông tin từ cơ quan thuế của tiểu bang California hoặc tìm kiếm thông tin trên trang web chính thức của họ.

Có thể bạn quan tâm:  Tìm hiểu về các bang miễn thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ

Có những khoản thu nhập nào không phải chịu thuế ở California?

Ở tiểu bang California, có một số khoản thu nhập được miễn hoặc được giảm thuế. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Thu nhập từ một số loại quỹ hưu trí: Một số khoản thu nhập từ các quỹ hưu trí như IRA hoặc 401(k) có thể không phải chịu thuế cho đến khi rút tiền.
 • Tiền lãi từ một số loại trái phiếu: Một số loại trái phiếu, như trái phiếu do chính phủ California phát hành, có thể được miễn thuế thu nhập tiểu bang.
 • Giảm thuế cho người già: Người cao tuổi có thể được hưởng một số khoản miễn thuế hoặc giảm thuế dựa trên tình trạng và thu nhập của họ.
 • Thu nhập từ Bất động sản nhà ở chính: Một số khoản thu nhập từ việc cho thuê nhà ở chính có thể được miễn thuế hoặc được giảm thuế.
 • Một số loại trợ cấp và trợ giúp xã hội: Một số khoản trợ cấp và trợ giúp xã hội, như trợ cấp thất nghiệp hoặc trợ cấp trẻ em, có thể không phải chịu thuế.

Tuy nhiên, các quy định và khoản miễn thuế có thể thay đổi theo từng trường hợp cụ thể và luật pháp hiện hành tại thời điểm đó. Đề nghị bạn tham khảo thông tin từ cơ quan thuế hoặc tư vấn thuế chuyên nghiệp để biết thông tin chi tiết và cập nhật nhất.

Thuế thu nhập cá nhân ở California hiện nay

Có những khoản thu nhập nào không phải chịu thuế ở California?

Làm thế nào để nộp thuế thu nhập cá nhân ở California?

Để nộp thuế thu nhập cá nhân ở tiểu bang California, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Thu thập thông tin: Tổ chức và thu thập tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến thu nhập cá nhân của bạn trong năm tài chính, bao gồm các biểu mẫu, hồ sơ thu nhập và các tài liệu tài chính khác.
 • Đăng ký và sử dụng dịch vụ trực tuyến: Đăng ký tài khoản trực tuyến trên trang web của Ủy ban Thuế Nhượng quyền California để sử dụng các dịch vụ nộp thuế trực tuyến. Điều này giúp bạn tiện lợi hơn trong việc nộp thuế, theo dõi tình trạng và thanh toán các khoản thuế.
 • Điền và nộp tờ khai thuế: Sử dụng biểu mẫu tờ khai thuế cá nhân của California (Form 540) để điền thông tin về thu nhập, giảm trừ và các khoản thuế phải nộp. Điền thông tin cẩn thận và chính xác.
 • Kiểm tra và xác nhận thông tin: Trước khi nộp, hãy kiểm tra lại thông tin trong tờ khai thuế để đảm bảo rằng không có sai sót nào. Xác nhận rằng bạn đã điền đầy đủ và chính xác mọi thông tin cần thiết.
 • Nộp tờ khai và thanh toán thuế: Sau khi hoàn thành, nộp tờ khai thuế qua hệ thống trực tuyến của Ủy ban Thuế Nhượng quyền California. Nếu bạn có khoản thuế phải nộp, hãy thanh toán theo hướng dẫn của trang web hoặc chọn phương thức thanh toán thuế phù hợp.
 • Theo dõi tình trạng nộp thuế: Sau khi nộp, bạn có thể theo dõi tình trạng xử lý và thanh toán của mình thông qua trang web của Ủy ban Thuế Nhượng quyền California hoặc các công cụ trực tuyến khác.

Nhớ tuân thủ các hạn chót nộp thuế và đảm bảo rằng bạn cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự hỗ trợ, đừng ngần ngại liên hệ với Ủy ban Thuế Nhượng quyền California hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ một chuyên gia tư vấn thuế.

Thuế thu nhập cá nhân ở California hiện nay

Làm thế nào để nộp thuế thu nhập cá nhân ở California?

Trong bối cảnh thuế thu nhập cá nhân ở California đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng, việc hiểu và tuân thủ các quy định về thuế là điều rất quan trọng đối với mọi người dân và doanh nghiệp tại đây. Bằng cách này, chúng ta không chỉ giúp đỡ tiểu bang phát triển mà còn đảm bảo rằng hệ thống thuế được thực thi một cách công bằng và hiệu quả.

Trong tương lai, việc cải thiện hệ thống thuế thu nhập cá nhân ở California cần phải tiếp tục được đặt ra và hoàn thiện để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc thu thuế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Chỉ qua việc hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, chúng ta mới có thể xây dựng được một hệ thống thuế bền vững và phát triển.

Related Articles

Leave a Comment